Pille Säälik

Pille Säälik

Ravimiamet

Pille Säälik on töötanud ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialistina alates 2018. aastast. Lisaks on ta Euroopa Ravimameti uudsete ravimite komitee asendusliige. Pille on õppinud bioloogiat ja kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis rakku sisenevate peptiidide uurimisvaldkonnas 2009. aastal. 2012-2018 töötas ta teadurina Tartu Ülikooli siirdemeditsiini instituudis vähibioloogia uurimisrühmas. Ta on omandanud ka gümnaasiumi bioloogiaõpetaja kutse.