Mart Ustav Jr

Mart Ustav Jr.

Icosageni teadusdirektor

Mart Ustav Jr. on Icosageni teadusdirektor, kelle vastutada on Icosageni ravimiarendusprogrammi ellu viimine. Taustalt on Mart viroloog, kuid viimased 5 aastat on tegelenud terapeutiliste antikehade ja nende arendamisega seotud tehnoloogiate loomisega. Enne Icosageniga liitumist töötas Mart 4 aastat Toronto Ülikoolis, kus tema arendatud tehnoloogiate baasil käivitati antikehadel pōhinev ravimiarendusprogramm koostöös Bristol Myers Squibbiga ning asutati spin-off ettevōte Virna Therapeutics.