Maris Jesse

Maris Jesse

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Maris Jesse on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja omab magistrikraadi London School Hygiene and Tropical Medicine’st ja London School of Economics and Political Science’st. Aastatel 2009–2012 oli Maris Jesse Maailma Terviseorganisatsiooni Täitevkogu liige ja kuulub senini erinevate riiklike komisjonide koosseisu. Ta on töötanud Tervise Arengu Instituudi direktorina, samuti vanemspetsialistina Maailmapangas, analüütikuna Poliitikauuringute Keskuses PRAXIS ning viis aastat juhtinud Eesti Haigekassat.
Täna on Maris Jesse Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler, kes juhib osakonnajuhatajate kaudu tervisesüsteemi arendamise osakonna, rahvatervise osakonna ja ravimiosakonna tööd.