Maia Uusküla

Maia Uusküla

Ravimiamet

Maia Uusküla on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala. Ta on ravimiameti ravimiohutuse osakonna ohutusjärelevalvebüroo juhataja ja Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee liige. Maia südameasjaks on tõenduspõhine meditsiin ja ravimite ohutusega seotu selgitamine lisaks erialaekspertidele ka teiste valdkondade esindajatele.