Lilli Gross

Lilli Gross

tervisekaitse spetsialist, Eesti Kaitsevägi

Lilli Gross on töötanud Linnamõisa Perearstikeskuses pereõena 15 aastat. 2009. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis terviseteaduste magistrikraadi. Lilli kuulub Eesti Pereõdede Ühingu juhatusse ning panustab jätkuvalt pereõdede eriala arendamisse Eestis. Hetkel on tal omandamisel õigusteaduse magistrikraad rahvusvahelises õiguses ning sellest tulenevalt on teda huvitavateks valdkondadeks patsiendi õigused, andmekaitse ning andme- ja küberturvalisus tervishoiuvaldkonnas.