Kristin Raudsepp

Kristin Raudsepp

Ravimiameti peadirektor

Kristin Raudsepp on lõpetanud arstiteaduskonna, mille järel on ta oma meditsiinialased teadmised tööle rakendanud Ravimiametis. Tema peamised tööülesanded on seotud strateegilise juhtimise, ravimiregulatsioonide ning rahvusvahelise ja Eestisisese koostööga. Ta on Euroopa Ravimiameti haldusnõukogu ning Euroopa Komisjoni Pharmaceutical Committee liige. Euroopa ravimiametite juhtide võrgustikus on Kristin Raudsepp aastaid töötanud selle nimel, et ravimite kättesaadavus oleks paremini tagatud kõigile inimestele ja vastavad otsused oleks tehtud läbipaistvamalt. Praegu on ta üleeuroopalise vastava töörühma kaasjuht. Ta on osalenud paljude rahvusvaheliste ravimikonverentside korralduskomiteedes ja ka esinejana. Samuti on ta töötanud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO eksperdina.