Kersti Oselin

Kersti Oselin

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Vähikeskus

Kersti Oselin on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala 1997. aastal, internatuuri läbimise järgselt astus ta ka doktorantuuri. Doktorikraadi kliinilises farmakoloogias kaitses Kersti 2003. aastal. Ravimid, ravimiarendus, kliinilised ja teadusuuringud TÜ farmakoloogia instituudis ja Ravimiametis olid tema peamised tegevus- ja huvialad doktorantuuri lõpetamise järgselt. Kersti on töötanud aastatel 2000-2002 Berliinis Humboldti Ülikooli Charite Meditsiinikeskuses ja aastatel 2007-2011 Londonis Suurbritannia Ravimiametis. Varasem teadustöö tegemise kogemus, teadmised farmakoloogias ja kliiniliste uuringute vallas on loonud talle väga head baasteadmised ja suunanud tema karjääri onkoloogina. Alates 2015. aastast töötab Kersti Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keemiaravi keskuses onkoloogina, kus tema peamine tegevusvaldkond on kopsuvähk.