KatrinKiisk

Katrin Kiisk

Ravimiamet

Katrin Kiisk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning lisaks sellele omandanud magistrikraadi rahvatervise erialal. Ta on töötanud Tartu Ülikooli kopsukliiniku direktorina. Ravimiametis alustas Katrin kliiniliste uuringute büroos. Kliinilised uuringud on teema, millega ta end teiste tegemiste kõrvalt jätkuvalt seob. Mitmeid aastaid töötas Katrin Ravimiameti registreerimisosakonna juhatajana, täna on Katrin Ravimiameti peadirektori asetäitja, kes vastutab osakondade töö ja arengu eest. Ta on ka Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, Ravijuhendite Nõukoja asendusliige ning Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee asendusliige.