Karl.Hendrik.Peterson

Karl-Henrik Peterson

Haigekassa juhatuse liige IT-alal

Karl-Henrik Peterson on Haigekassa juhatuse liige. Tal on rohkem kui 25 aastat kogemust tehnoloogia arenduses, juurutamises ja töös hoidmises. Karl on olnud erinevates rollides ettevõtjana panganduses ja tervishoius. Muuhulgas on juhtinud mastaapseid projekte, mis hõlmavad tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi muutusi üle mitme riigi ning loonud rahvusvahelist vastutust kandvaid kompetentsikeskuseid. Karl on veendunud, et muudatuste keskpunktis peavad olema inimesed: nii kasu saajana kui muudatuste omaks-võtjana.