Clair Beuneu

Claire Beuneu

Belgia Ravimiamet, Euroopa Ravimiameti Uudsete Ravimite Komitee liige

Claire Beuneu on alates 2008. aastast Belgia Ravimiameti (Belgian Federal Agency for Medicines and Health Products) eelkliiniline hindaja. Tema tööks on ravimikandidaadi kohta loomkatsetes saadud farmakoloogia, farmakokineetika ja toksikoloogia andmete hindamine nii kliiniliste uuringute taotluste raames kui ka ravimite müügiloaprotseduurides. Samuti nõustab Claire ravimiarendajaid nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. Ta on alates 2009. aastast Euroopa Ravimiameti Uudsete Ravimite Komitee liige. Claire Beuneu kaitses oma doktoritöö bioloogias 2001. aastal põletikuliste protsesside ning immunoloogia valdkonnas. Pärast seda töötas ta teadurina meditsiinilise immunoloogia instituudis Brüsselis ning tema uurimistöö oli seotud pankreases asuvate Langerhansi saarekeste siirdamisega.