Alar Irs

Alar Irs

Ravimiamet

Alar Irs on ravimiameti meditsiininõunik ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloog, Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee liige ja Euroopa Ravimiameti südame-veresoonkonna haiguste töögrupi asejuht. Ta on Euroopa ravimijärelevalvevõrgustiku suurandmete juhtrühma (HMA/EMA joint Big Data Steering Group) liige ning püüab Eesti Kardioloogide Seltsi juhatuse liikmena Euroopa Kardioloogide Seltsi EuroHeart projekti raames edendada kvaliteetsete struktureeritud andmete kogumist südamehaiguste käsitluse kohta Eestis.